Jasmine Renee Jones on PicsArt
Jasmine Renee Jones
@reneejasminejones
37
1
0
beautieeefuull
1
0
15
1
0
-Goodnightt y'all :) <3 #Lmpp Too Saayy itt Backk ;)
1
0
17
1
0
GoodAfteernoon <3 #Lmpp :)
1
0
15
2
0
AlL Mee<3
2
0
13
2
0
#Lmp :) <3 GOODMORNINGG
2
0
12
1
0
goodmorningg IGuees <3 :)
1
0
5
1
0
goodMorningg IGuees :) <3
1
0
9
5
0
AnotheerOnee Foee Thaa Morningg :) <3
5
0
24
2
0
GoodMorningg <3 #LMP too Saay Itt Baackk :)
2
0
17
0
0
:) :) :) Babyy Wahtt Hurtss Thaa Mostt Iss Letting goo <3 <3 #Lmpp
0
0
12
1
0
GoodAfternoon :) <3 #Lmpp
1
0
29
3
0
GoodAfteerNoonn <3 #Lmp Thoe!
3
0
21
1
0
Chilaan! <3 Thickk Likee Mee Orr Nahh ?
1
0
19
1
0
-Goodmorningg <3 #Lmp Too Saay Itt Baack!
1
0
15
1
0
Good Afteernoon <3 :) #Lmp
1
0
14
1
0
imm Sickk As.f Right Noww Cough Cough. . . . excuuse Myy Sickness !#Lmp Thoe <3
1
0
12
2
0
Wee Wokee Up In Thaa Kitcheen Saayinn How Thaa Hell Didd Shidd Happen :) . . . . . <3.<3 #LMP thoee
2
0
20
1
0
-No Editss <3 Noo Caption :) #Lmp Thoe
1
0
21
2
0
#Lmp! <3 Goodmorningg Thoes :)
2
0
14
2
0
Nooniee<3
2
0
11
1
0
jasminejonesss (: ...((NOONIEE))
1
0
9
1
0
nooniee bihh
1
0
6
2
0
babyy teww fine
2
0
10
2
0
JassmiineeeJonesss,SelfMaadeee '
2
0
11
3
0
AYOO_ITS_nippyy biihhh
3
0
10
3
0
Loooveee NOOthottiess ,
3
0
28
8
4
Imm Killing Yhuu Hoesss '
8
4
20
7
0
imm juus chillenn iguesss ( :
7
0
13
4
0
goodmorninqq Fokesss ( :
4
0
23
3
0
Thiss Iss Wahtt Happenn Wenn Imm Stress Madd 'Depressedd Angryy Asfugg IGoo &&'dd Do sumthinqq B...
3
0
98939232
reneejasminejones
profile
0
picsart.com